FAQ

 
 
PS afbeelding startpagina.png

FAQ overzicht

Account aanmaken

Uw eigen organisatie toevoegen

Zelf een opdrachtgever toevoegen

Werkwijze

1bis en visum

Rechten

BTW

Reisdagvergoeding

Vakantiegeld

Account aanmaken

1. Meld je aan, klik op PAYPRO TOOL of ga naar https://form.payproservices.be
2. Vul je gegevens in
3. je zal een activatie code krijgen via mail, vul die in
4. Registratie bevestigen via knop ‘combinatie toevoegen’
5. Kies je hoedanigheid, artiest of organisatie
6. You’re in ! :-)
Zie de HANDLEIDING hier


Wanneer u een account aanmaakt, kan u ook uw eigen organisatie toevoegen, door op de knop ‘combinatie toevoegen’ te klikken of via de knop ‘organisatie toevoegen’.
Dat kan ook via ‘mijn profiel’, —> ‘organisaties’, —> ‘organisatie toevoegen’.
- Indien uw organisatie reeds bestaat - omdat er in het systeem een opdracht met uw organisatie als opdrachtgever werd aangemaakt, kan u deze organisatie aan uw account toevoegen
- U dient als opdrachtgever bij het aanmaken van uw opdrachtgeversaccount het(zelfde) ondernemingsnummer te gebruiken om de account aan te maken
.  


Je kan als kunstenaar steeds ook zelf een opdrachtgever toevoegen op basis van het ondernemings of BTW-nummer.
Je vult dat BTW-nummer in het juiste veld (‘informatie opdrachtgever - BTW-nummer’) in het scherm van ‘+ NIEUW - opdracht invoeren’ in en klikt dan op ‘GO’.
Dan klikt dat veld van de opdrachtgever verder open en kan je de opdrachtgever toevoegen.
Let op: het juiste formaat van een BTW nummer is ‘0000.000.000’. (Dus vergeet niet eventueel een 0 toe te voegen voor het BTW nummer).


 
opdracht.jpeg

WERKWIJZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tim-wright-504295-unsplash-B.jpg

1BIS & VISUM

Werkwijze

 • Er wordt steeds eerst een e-mail notificatie gestuurd naar de opdrachtgever (op die manier kan men reageren, bv het bedrag was inclusief btw, enz)

 • Dan wordt in een tweede mail een overeenkomst gestuurd naar zowel de opdrachtgever/klant als naar de artiest. Die zit altijd bij de mail ook als bijlage.

 • Op het einde van de maand wordt de loonverwerking gedaan en dan wordt na afloop hiervan een factuur gestuurd naar de opdrachtgever.

  —> De link om door te klikken naar de account, is voor de opdrachtgever enkel en alleen een extra service en géén verplichting voor de opdrachtgever om een account te activeren. Dit gezien alle zaken ook steeds als bijlage via mail aan de opdrachtgever worden gestuurd:

  Dit is de werkwijze die wordt gehanteerd wanneer een opdracht wordt ingediend via de online tool Paypro Form https://form.payproservices.be (of via www.payproservices.be en dan doorklikken naar de Paypro Form)

 • wordt een dimona aangifte gedaan

 • krijgt zowel de artiest als de opdrachtgever een e-mail notificatie;
  -> dit geeft beiden de gelegenheid indien nodig om een eventuele wijziging door te geven (bv het bedrag was verkeerd doorgegeven)

 • dan krijgen beiden een overeenkomst toegestuurd door het systeem;

 • De opdrachtgever kan opteren om het contract als een contract van onbepaalde duur te laten beschouwen, eenvoudig opzegbaar.Dat vermindert dan de administratie :-) Dit door de eerste maal het contract te tekenen en de passage in punt 2.1.1 niet te schrappen; 

 • zowel de artiest als de opdrachtgever kan via zijn account het detail van de opdracht bekijken;

 • de kunstenaar vindt in zijn account naast overeenkomsten ook de C4’s terug;

 • de opdrachtgever vindt in zijn account naast de overeenkomsten ook de facturen terug (die worden ook steeds via mail verstuurd, een account aanmaken is dus niet verplicht voor de opdrachtgever);

 • facturatie gebeurt na de opdracht en volgt het maandelijkse ritme. (Stel dat een of verschillende kunstenaar(s) meerdere opdrachten had(den), dan wordt dat gegroepeerd zodat de opdrachtgever slechts 1 factuur krijgt);

 • per maand wordt de loonberekening gemaakt. (Stel dat een kunstenaar 3 opdrachten had, dan wordt dat gegroepeerd), wij betalen de kunstenaar per maand;

 • de berekeningen worden naar het sociaal secretariaat verzonden, nazicht door ons en hen, eventuele correcties indien aangewezen en doorsturen naar bank(en). (Wij werken ook in het weekeinde door om zsm de betalingen te kunnen doorsturen. Banken en sociaal secretariaat werken echter niet in weekends en op feestdagen).


1bis en visum

Het kunstenaarsvisum is bedoeld voor personen die niet aan een arbeidsovereenkomst onderworpen zijn maar wel tegen verloning en voor rekening van een opdrachtgever artistieke prestaties leveren aan voorwaarden die lijken op een arbeidsovereenkomst. Vergelijk het met een derde statuut waarbij er toch sociale zekerheid voor werknemers betaald wordt. 

De FOD Sociale Zekerheid schrijft hierover: "voor de kunstenaars die geen klassieke arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestatie, bezoldiging, band van ondergeschiktheid).
Voorbeeld: een muzikant wordt door een werkgever aangeworven in het kader van een concert. De musicus voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz…). In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met het kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. "
Meer info, zie 1bis aanvraag


 
dayne-topkin-60559-unsplash.jpg

RECHTEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
samuel-zeller-485703-unsplash-B.jpg

BTW

 
 
 
 

Reisdagvergoeding

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIEGELD

RJV

Rechten

Er zijn de morele rechten die steeds bij de creator van het werk blijven (paterniteitsrecht - recht het vaderschap van het werk op te eisen, integriteitsrecht - het recht te weigeren dat er veranderingen aan het werk aangebracht worden, divulgatierecht - het recht het werk te vertonen of niet te vertonen).

Daarnaast zijn er de commerciële rechten: de (tijdelijke) overdracht of licentie om het werk te laten gebruiken. De auteurswet voorziet niet dat je eeuwigdurend een licentie verleent, vandaar dat de duurtijd voor het verlenen van de licentie dient opgegeven te worden.

Wat dient vermeld te worden?
1. Er dient eerst en vooral een geldige reden te zijn om rechten te betalen: Er dient dus een onderwerp te zijn waarover een licentie kan afgesloten worden. Welke creatie of welk werk (naam) of welke opname is er concreet?
2. Ten tweede:  een reden voor de overdracht van licentie. 
Bijvoorbeeld: “voor het finale vormgeven en bewerking van de film Everything Must Fall”. Licentie voor het gebruik van dit werk voor promotie”
Bijvoorbeeld: “Muziek opname van ‘beautiful mind’. Licentie voor het gebruik van dit werk op website. Duurtijd 1 maand, territorialiteit: België.”
3. ten derde: de duurtijd van de licentie van rechten opgeeft 
(De wet voorziet niet dat je eeuwigdurend een licentie verleent, vandaar dat de duurtijd voor het verlenen van de licentie gevraagd wordt.)
4.
Ten vierde de territorialiteit: voor welke landen verleent men de licentie?

De morele rechten blijven steeds bij de creator van het werk: 
paterniteitsrecht - recht het vaderschap van het werk op te eisen, 
integriteitsrecht - het recht te weigeren dat er veranderingen aan het werk aangebracht worden, 
divulgatierecht - het recht het werk te vertonen of niet te vertonen)
Meer info, neem contact op met
Artists United, www.artistsunited.be


BTW

Het systeem is zo ingesteld dat het automatisch het juiste percentage kiest conform de functie.

 • Bij een podiumkunstenaar is het BTW-tarief zoals vastgesteld door het BTW-wetboek, 6% behoudens de uitzonderingen (bv 21% als het over reclame gaat)

 • Scheppende kunstenaars zijn doorgaans aan 21% BTW onderworpen

 • 0% is enkel wanneer de opdrachtgever bv buiten Europa is gevestigd.

 • IC- 0% is dan de intracommunautaire regeling binnen Europa (enkel en alleen wanneer deze Europese opdrachtgever een geldig BTW nummer heeft).

—> LET OP: het is niet omdat je in een ander land optreedt in Europa dat de IC-regeling kan toegepast worden: als de opdrachtgever in België is gevestigd kan deze IC-regeling namelijk NIET toegepast worden. 

Meer info over BTW, zie aub www.artistsunited.be/nl/faq-adviesReisdagvergoeding

= de kosten voor de dagen dat je in het buitenland bent:

- De bedragen zijn verondersteld de kosten van maaltijden en van de andere (kleine) uitgaven te vergoeden. Zij dekken niet de huisvestingskosten en ook niet de verplaatsings- of reiskosten naar het buitenland en terug. Onder kleine uitgaven wordt bijvoorbeeld verstaan het plaatselijk vervoer in het land van bestemming – zoals tram, bus, metro, taxi – drank, versnaperingen, lokale telefoongesprekken en fooien.
- Het volledige bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding op dagbasis mag als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever worden gezien voor elke volle dag van afwezigheid. Daarmee wordt bedoeld een dag tussen twee overnachtingen op buitenlandse opdracht. De dagvergoeding voor de dagen van vertrek en terugkeer wordt enkel voor de helft in aanmerking genomen.
-> Deze bedragen zijn forfaitair en zijn geprogrammeerd in onze online PAYPRO TOOL

Stel dat je 4 dagen naar buitenland gaat, waarvan op datum 2/4 vertrek, 3/4 en 4/4 ter plaatse en 5/4 terug: 2 volledige en 2 halve dagen = in totaal 3 volledige reisdagvergoedingen.

Altijd zelfde bedragen?
-> Indien meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen:
Verlaagde bedragen

-> Wanneer bepaalde kosten reeds ten laste worden genomen:
Wanneer de huisvestingskosten door de werkgever worden terugbetaald of ten laste worden genomen en deze ook bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvatten, moeten de forfaitaire verblijfsvergoedingen op dagbasis worden verminderd:

 • met 15% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het ontbijt;

 • met 35% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het middagmaal;

 • met 45% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het avondmaal;

 • met 5% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor de kleine uitgaven.


Vakantiegeld

Vergeet je niet aan te melden zodat je je vakantiegeld als kunstenaar ontvangt via de RJV, Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie: https://rjv.be/nl/mijn-rekeningnummer-meedelen

Vakantiegeld bedraagt 15,38% op je brutoloon.