hans-peter-gauster-252751-unsplash-C_PS kopie.jpg

Paypro Services, wat

Paypro Services levert handige diensten voor iedereen die werkt of tewerkstelt in theater, dans, beeldende kunst, televisie, film, literatuur, muziek, circus, ... De oplossing voor uw ‘puzzel’!

 Advies & oplossingen voor uw tewerkstellingen, betalingen & loonadministratie, onze beloftes:
> Wij vertrekken steeds van uw belang en
uw te bereiken doel en de wil om diegenen die werken in de sector te helpen;
> Wij focussen niet op het opleuken van de eigen winsten maar focussen op
maximale return voor de kunstenaars en creatives in de sector;
> Daarom hanteren wij
voordeligere coëfficiënten zodat u meer overhoudt.
> Handige tools zowel voor kunstenaars en opdrachtgevers:
indien u hulp nodig hebt met deze tools, contacteer ons gerust. Ook makkelijk een afspraak mogelijk om deze tools een eerste maal samen in te vullen.Paypro Services heeft ook een geprivilegieerde samenwerking voor uw niet-artistieke of artistieke opdrachten via SBK-interimcontracten. Voor deze SBK-interimcontracten verwijzen we u door naar Flexer

-> INTERIMPRO ONLINE TOOL om zelf een interim-opdracht door te geven


Wij bieden u handige oplossingen voor uw tewerkstellingen, betalingen & loonadministratie:

 • Advies en professionele oplossingen ivm artikel 1bis;

 • Advies ivm SBK-interim diensten;

 • Facturatie, dimona's, C4's, loonfiches;

 • Sociaal secretariaat adviezen & oplossingen voor uw organisatie;

 • Je bent de copiloot van je traject, kies zelf de oplossing die het beste aansluit bij je te bereiken doel;

 • Voordelige coëfficiënt dus je houdt meer over. Vraag een concrete berekening. Contacteer ons team via info@payproservices.be.

 • Zowel de artiest, creative of werknemer als de opdrachtgever kan zelf online zelf opdracht invoeren:

  Je krijgt een e-mail notificatie wanneer een opdracht wordt ingevoerd;

  De artiest vindt in zijn Paypro Tool account zijn documenten terug (contracten, C4's) maar documenten worden ook steeds gemaild;

  De opdrachtgever vindt in zijn Paypro Tool account eveneens en overzicht van de opdrachten (indien de opdrachtgever een account wenst aan te maken. Dit is geen verplichting gezien alle documenten ook steeds gemaild worden);

  Kortom, het system digitaliseert en automatiseert een aantal zaken die voor een betere workflow zorgen. 


De Payproservices zijn partner van de Creative Fair Play van Flanders DC en Creative Network. Wij onderschrijven ook de Fair Practice Code van Kunsten `92 om tot goed werk- en opdrachtgeverschap en goed werk- en opdrachtnemerschap in de culturele en creatieve sector te komen met aandacht voor betere arbeidsverhoudingen tussen werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en opdrachtnemers.